Checkered White (Pontia protodice)

Discuss this image