White Oak Borer (Goes tigrinus)

Discuss this image