New York Aster, Michaelmas Daisy
Symphyotrichum novi-belgii 'Odin Viking'