Poke Milkweed, Tall Milkweed (Asclepias exaltata)

Discuss this image