Texas Milkweed (Asclepias texana)

Discuss this image