Gayfeather, Blazing Star, Button Snakeroot (Liatris spicata)

Discuss this image