Desert Spoon, Blue Sotol (Dasylirion wheeleri)

Discuss this image