Rain Lily, Rainlily 'Krakatau' (Zephyranthes)

Discuss this image