Arizona Milkweed (Asclepias angustifolia)

Discuss this image