Spotted Saxifrage, Yellowdot Saxifrage (Saxifraga bronchialis)

Discuss this image