Mountain lacebark (Hoheria lyallii)

Discuss this image