Boston Fern 'Lemon Button' (Nephrolepis exaltata)

Discuss this image