Hybrid Dahlia Mix 'Figaro Mixed' (Dahlia)

Discuss this image