Hinoki False Cypress 'Kosteri' (Chamaecyparis obtusa)

Discuss this image