Dwarf Whitestripe Bamboo (Pleioblastus fortunei)

Discuss this image