Tufted Alpine Saxifrage (Saxifraga caespitosa)

Discuss this image