Abutilon, Flowering Maple 'Savitzii' (Abutilon)

Discuss this image