Thryallis, Golden Thryallis (Galphimia gracilis)

Discuss this image