Atlasflower, Farewell-to-Spring, Godetia (Clarkia amoena)

Discuss this image