Azara (Azara dentata)

Discussion about this image