Nirrhe, Eucryphia (Eucryphia glutinosa)

Discuss this image