Nirrhe, Eucryphia (Eucryphia glutinosa)

Discussion about this image