Sansevieria (Sansevieria eilensis)

Discuss this image