Scarlet Kleinia, Coral Senecio (Kleinia fulgens)

Discuss this image