Mountain Laurel 'Kaleidoscope' (Kalmia latifolia)

Discussion about this image