Kotukutuku, Tree Fuchsia (Fuchsia excorticata)

Discussion about this image