Kotukutuku, Tree Fuchsia (Fuchsia excorticata)

Discuss this image

BACK TO TOP