Yellow Flag Iris, Yellow Iris, Water Flag Iris 'Roy Davidson' (Iris pseudacorus)

Discussion about this image