Armenian Mallow (Althaea armeniaca)

Discuss this image