Greenstem Forsythia, Korean Forsythia 'Kumson' (Forsythia viridissima var. koreana)

Discussion about this image