Orange Owlet, Boisduval's Owlet (Opsiphanes boisduvalii)

Discuss this image

BACK TO TOP