Giant Bird of Paradise, Natal Strelitzia, Wild Strelitzia (Strelitzia nicolai)

Discuss this image

BACK TO TOP