Asclepias Species, Poke Milkweed, Tall Milkweed (Asclepias exaltata)

Discuss this image

BACK TO TOP