Oxalis, Wood Sorrel 'Minutifolia' (Oxalis enneaphylla)

Discuss this image

BACK TO TOP