Bigleaf Ligularia, Golden Groundsel, Bigleaf Goldenray 'Othello' (Ligularia dentata)

Discuss this image

BACK TO TOP