Asclepias Species, Texas Milkweed, White Milkweed (Asclepias texana)

Discuss this image

BACK TO TOP