Agrimony (Agrimonia striata)

Discuss this image

BACK TO TOP