Kalmia Species, Calico Bush, Mountain Laurel, Spoonwood (Kalmia latifolia)

Discuss this image

BACK TO TOP