Tecoma Species, Esperanza, Ginger-Thomas, Yellow Bells, Yellow Elder, Yellow Trumpetbush (Tecoma stans)

BACK TO TOP