Sansevieria, Snake Plant, Bird's Nest Snake Plant 'Jade Dwarf' (Sansevieria trifasciata)

Discuss this image

BACK TO TOP