Mountain Laurel 'Kaleidoscope' (Kalmia latifolia)

Discuss this image

BACK TO TOP