Mountain Laurel 'Tinkerbell' (Kalmia latifolia)

Discuss this image

BACK TO TOP