Cephalaria Species, Giant Pincushion Flower, Giant Scabious, Yellow Scabious (Cephalaria gigantea)

Discuss this image

BACK TO TOP