Korean Stewartia, Japanese Stewartia (Stewartia pseudocamellia var. koreana)

Discuss this image

BACK TO TOP