Rhizomatous Begonia (Begonia soli-mutata)

Discuss this image

BACK TO TOP