Dwarf Whitestripe Bamboo (Pleioblastus fortunei)

Discuss this image

BACK TO TOP