Protea, King Protea, Giant Protea 'King White' (Protea cynaroides)

Discuss this image

BACK TO TOP