Satakentia Species, Satake Palm (Satakentia liukiuensis)

Discuss this image

BACK TO TOP