Baptisia Species, White False Indigo, White Wild Indigo (Baptisia alba)

Discuss this image

BACK TO TOP