White Bird of Paradise, White Strelitzia (Strelitzia alba)

Discuss this image

BACK TO TOP